PUBLICATIES
NIEUWS
NIEUWSBRIEF
 
21.06.2017 - Open brief aan de beleidsmakers van ons land

Dames en Heren van alle beslissingsniveaus,
VSOA Defensie heeft immers als syndicale organisatie niet de intentie de dappere prestatie en het professionalisme van onze militairen op 20 juni 2017 in de schaduw te plaatsen.
We doen een beroep op uw gezond verstand: Dames en Heren, bescherm uw militairen en spaar hen van alle destructieve, lopende maatregelen 
Lees meer >

08.06.2017 - Het respect van de vertrouwelijkheid


De representatieve vakorganisaties werden onlangs twee keer ontvangen op het kabinet Pensioenen in het kader van de pensioenhervorming voor de militairen, samen met een afvaardiging van het kabinet Defensie.

Tijdens deze 2 vergaderingen is er tussen de sociale partners en de beide kabinetten onderling overeengekomen om hierover voorlopig geen communicatie te doen naar de achterban. Dit om de gesprekken, die tot op heden constructief verlopen, niet in het gedrang te brengen. 
Wij betreuren ten zeerste dat deze afspraak geschonden is door een representatieve vakorganisatie
Lees meer >

06.06.2017 - Ze stierven voor onze vrijheid.

Op 6 juni 1944 bestormden 160.000 geallieerden de stranden van Normandië.
Het was het begin van het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Vandaag herdenken wij deze belangrijke dag.  
We mogen nooit het offer vergeten dat deze militairen brachten. 
 
Het is onze plicht om de nagedachtenis levend te houden door eerbied en dankbaarheid te betuigen aan diegenen die met hun bloed de prijs van deze waarden hebben betaald. 

Deze herdenking draagt tevens een boodschap van vrede, democratie en van vrijheid uit.
Daarom ook onze waardering voor alle militairen die zich dagdagelijks inzetten in binnen en buitenlandse operaties en instaan voor de beveiliging van gevoelige plaatsen omwille van de terreurdreigingen.

Lees meer >

29.05.2017 - Internationale dag van de VN-blauwhelmen


29 mei is door de Verenigde Naties hebben uitgeroepen tot de Internationale dag van de VN-blauwhelmen .

Vandaag eren we de mannen en vrouwen die deelnemen aan vredesoperaties, omwille van hun hoge niveau van professionalisme, hun toewijding en moed.

Lees meer >

22.05.2017 - Netwerk buiten bereik


Wegens werkzaamheden aan het Telenet-netwerk zijn er onderbrekingen op 24 mei en 29 mei mogelijk.

Onze kabeldiensten (internet, vaste telefonie) zijn niet beschikbaar tussen 7.30u en 18u.

Onze verontschuldigingen voor deze ongemakken.
Lees meer >

13.05.2017 - Wie het Defensiepersoneel kraakt… betaalt!


Het VSOA Defensie waarschuwt de politieke en militaire overheid.

Elke ministerraad lijkt een loterij van verrassingen.
De laatste ministerraad van 12 Mei 2017 bevestigt dit door een toekomstige hervorming van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid binnen de openbare sector.

Terwijl het militair en burgerpersoneel van Defensie blootgesteld wordt aan hoge risico’s tijdens operaties en oefeningen, tast het gebrek aan personeelsmiddelen, materieel en infrastructuur eveneens het welzijn op het werk tijdens de dagelijkse activiteiten in de militaire kwartieren aan.
Lees meer >

12.05.2017 - Problematiek betaling wedde van december 2016 op 29 december 2016.


Naar aanleiding van de vele vragen in verband met de aangifte van personenbelasting (PB), meer bepaald over de inkomsten van 2016 en de wedde van december 2016, herinneren we u aan de informatie over uw belastingaangifte, die u ook gekregen heeft via uw weddeuittreksel van december:

Vanaf 2016 wordt de wedde van december op de laatste werkdag van december betaald in plaats van op de eerste werkdag van januari van het volgende kalenderjaar.

Lees meer >

08.05.2017 - Ontmoeting met kabinet van Eerste - minister, Charles MichelVSOA Defensie heeft vandaag tijdens de ontmoeting met de medewerkers van de Eerste – minister, Charles Michel, gevraagd om de regeringsbeslissing van 16 oktober 2016 omkeerbaar te maken. 

Hierop hebben we een negatief antwoord gekregen. Daarom dringen we aan op de toepassing van onze eerste alinea uit ons memorandum.

Nieuwsbrief in front...


Lees meer >

05.05.2017 - Hervorming van het pensioenstelsel van de Mil impact 2018

Volgende nota (klik hier) werd door DGHR per e-mail verzonden naar alle Defensiepersoneel.

De inhoud van deze communicatie betreft enerzijds een herhaling van de nota die verschenen is op 23 december 2016 over de overgangsmaatregelen in het kader van de pensioenen.
Anderzijds wordt gesteld dat er geen wijzigingen zijn voor de militairen die overeenkomstig de huidige wetgeving de leeftijdsgrens bereiken in de loop van het jaar 2018 en Defensie in 2018 zullen verlaten volgens de geldende voorschriften.
Diegenen die in 2018 hun loopbaan wensen te verlengen, dienen evenwel een aanvraag voor een vrijwillige encadreringsprestatie (VEP) via Mod B in te dienen. 
Lees meer >

04.05.2017 - Militairen, minderwaardige ambtenaren


"Alle burgers gelijk voor de wet», geldt duidelijk niet voor militairen.


We betreuren eens te meer dat in het dossier van maaltijdvergoedingen tijdens buitenlandse zendingen, de militair wordt beschouwd als een ambtenaar met minder rechten, maar met aanzienlijke belangrijkere verplichtingen.

Edwin Lauwereins: ”Terwijl de aantrekkelijkheid van het militair beroep in het huidige klimaat hoogdringend opgewaardeerd dient te worden, betreuren we een dergelijk verschil in behandeling 
Lees meer >

Blijf op de hoogte !

Hier kan u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.