PUBLICATIES
NIEUWS
NIEUWSBRIEF
 
08.06.2017 - Het respect van de vertrouwelijkheid
De representatieve vakorganisaties werden onlangs twee keer ontvangen op het kabinet Pensioenen in het kader van de pensioenhervorming voor de militairen, samen met een afvaardiging van het kabinet Defensie.
 
Tijdens deze 2 vergaderingen is er tussen de sociale partners en de beide kabinetten onderling overeengekomen om hierover voorlopig geen communicatie te doen naar de achterban. Dit om de gesprekken, die tot op heden constructief verlopen, niet in het gedrang te brengen.
 
Wij betreuren ten zeerste dat deze afspraak geschonden is door een representatieve vakorganisatie (ACMP-CGPM) en hopen alleen maar dat de gesprekken op een gezonde en een serene wijze kunnen verdergaan.
 
Van zodra meer duidelijkheid is rond dit dossier zullen wij zeker niet nalaten om onze afgevaardigden en leden te informeren met concrete informatie. De focus van de gesprekken die wij voeren ligt nog steeds in lijn met ons memorandum. Ter herinnering, de eerste krachtlijn in ons memorandum is dat “elke militair vandaag in dienst, zou moeten kunnen genieten van overgangsmaatregelen”. Dit betekent dus al het militair personeel, zowel jong, minder jong als dicht aan het pensioen.
 
Beste collega’s militairen, wij zijn ons bewust van het belang van uw waarden. Het respect van de vertrouwelijkheid is een belangrijke kwaliteit die u zelf zeer goed kent en dient toe te passen bij Defensie.
 
Wij betreuren ten stelligste dat de strijd naar populisme en propaganda de gesprekken in het gedrang brengt met betrekking tot de toekomst van het personeel en de pensioenhervorming.
 
Als belangrijkste syndicale organisatie binnen Defensie, sterk in woord en daad, zetten wij de strijd verder voor uw recht op pensioen.
 
Wij hopen andermaal dat deze “lekken” geen remmingen teweegbrengen op het goede verloop van het overleg.
 
 
Blijf op de hoogte !
 
 

Hier kan u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.